โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

dean

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2564

ทีมงานโรงเรียนคุณธรรม สว.นภ.

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

สมส

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานทะเบียนและวัดผล

 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • ปฏิทินวัดผลการศึกษา

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักผู้อำนวยการ

 

บริการของโรงเรียน

 • ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • ระเบียบโรงเรียน
 • งานแนะแนว
 • งานห้องสมุด
 • งานพยาบาล
 • งานอาคาร

 

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ