โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 

 

ช่องทางการติดต่อ :

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-378-106

Facebook : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู