โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของประเทศไทย สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมตามโครงการนักเรียนที่เข้าอบรมได้ถวายตัวเป็นศิษย์กับพระวิทยากร และอบรมเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธ การบริหารจิตเจริญปัญญา กิจกรรมฝึกสติ ฯลฯ การอบรมโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรักจัดขึ้น ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดไฟล์ภาพต้นฉบับ